Systém kontroly kvality

Dizajn výrobku

2021032413461918
2021032413461921
2021032413461922

Spracovanie produktu

Spracovanie krížovým lúčom

Spracovanie krížovým lúčom

Rezací stroj

Rezací stroj

Spracovanie lôžka sústruhu

Spracovanie lôžka sústruhu

NC píla

NC píla

Príslušenstvo na spracovanie (2)

Príslušenstvo na spracovanie

Príslušenstvo na spracovanie

Príslušenstvo na spracovanie

Povlak na plech

Povlak na plech

Technológia zvárania

Technológia zvárania

Montáž produktu

Pripojte drôty

Pripojte drôty

Ústredňa

Ústredňa

Káblový zväzok

Káblový zväzok

Testovanie produktu

Farebná krivka

Farebná krivka

Detekcia krížového lúča

Detekcia krížového lúča

Detekcia rovnomernosti tabuľky

Detekcia rovnomernosti tabuľky