ntek
Ntek podporuje koncept dokonalosti a neustále zlepšuje kvalitu produktov, aby sa stal najdôveryhodnejšou značkou v priemysle UV tlačových zariadení.Budeme sa aj naďalej zaväzovať k výskumu, vývoju a inováciám priemyselnej tlače a podporovať zdravý rozvoj polygrafického priemyslu.

Produkty